Chính sách và quy định chung

Bằng việc truy cập vào startpress.net, bao gồm bất kỳ trang web nào có tên miền phụ là *.startpress.net, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản dưới đây.

Trước khi đăng ký tài khoản, mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả điều khoản bên dưới.

Bản quyền sản phẩm

Hiện tại chúng tôi đang phân phối hai dạng sản phẩm: sản phẩm do chúng tôi thiết kế và phát triển và sản phẩm chúng tôi phân phối lại từ nhà phát triển khác.

Đối với sản phẩm được chúng tôi phân phối lại

Sản phẩm này chỉ nên sử dụng cho mục đích cá nhân. Nếu bạn muốn sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại, bạn nên mua trực tiếp từ nhà phát triển.

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ key hay bản quyển để thực hiện cập nhật tự động từ nhà sản xuất. Tất cả sản phẩm trên trang web đều được sử dụng bình thường với đầy đủ các tính năng sẵn có và với không giới hạn website (tên miền). Không cần đến key hay bản quyền để kích hoạt.

Đối với sản phẩm được chúng tôi thiết kế và phát triển

Sản phẩm dạng này bạn đã mua đều không được bán lại hoặc phân phối lại. Nếu chúng tôi phát hiện ra, tài khoản của bạn sẽ bị khoá và chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sản phẩm mà không cần cảnh báo trước.

Tải sản phẩm

Bạn có thể tải và sử dụng sản phẩm ngay lập tức ngay sau khi hoàn thành quá trình mua hàng và thanh toán thành công.

Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi không hoàn tiền sau khi đơn hàng đã hoàn tất trừ trường hợp sản phẩm không thể sử dụng được bình thường.

Nếu sản phẩm không thể sử dụng được, chúng tôi sẽ cần thời gian để tìm hiểu và sửa lỗi. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn.

Vui lòng đọc chi tiết quy định đổi sản phẩm tại trang: https://startpress.net/quy-dinh-doi-san-pham/

Chính sách bảo mật

Tất cả các thông tin của khách hàng cung cấp đều được sử dụng với mục đích hoàn thiện đầy đủ thông tin của quá trình mua và cung cấp sản phẩm.

Xin vui đọc chi tiết chính sách bảo mật thông tin tại trang: https://startpress.net/chinh-sach-bao-mat/

Thay đổi và chỉnh sửa điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi các điều kiện bán sản phẩm và đăng ký tài khoản.